Max同Annie兩公婆每星期都約齊兩pair朋友舉行game night狂歡。Max大佬Brooks希望將遊戲升級,精心佈局神秘謀殺派對,請埋老臨扮黑幫同警察助陣。所以,Brooks被人綁走,一定係遊戲一部份啦…除非唔係。當6位玩家開始想解謎贏出比賽時,就逐漸發現呢場「遊戲」並非想像中咁簡單。一心諗住越玩越激,點知搞到混亂又失控,陷入完全意料之外嘅局面!一場無規則、無分數、無路捉嘅綁架遊戲,玩家們今次究竟係要救人定救自己? Max同Annie兩公婆每星期都約齊兩pair朋友舉行game night狂歡。Max大佬Brooks希望將遊戲升級,精心佈局神秘謀殺派對,請埋老臨扮黑幫同警察助陣。所以,Brooks被人綁走,一定係遊戲一部份啦…除非唔係。當6位玩家開始想解謎贏出比賽時,就逐漸發現呢場「遊戲」並非想像中咁簡單。一心諗住越玩越激,點知搞到混亂又失控,陷入完全意料之外嘅局面!一場無規則、無分數、無路捉嘅綁架遊戲,玩家們今次究竟係要救人定救自己? 更多
聲道
英語
字幕
中文
片長
96 分鐘
節目級別
IIB
租看期
租看期將於30日後或您開始觀看後48小時到期,以較早者為準