Now E X 759 阿信屋優惠

現凡於759阿信屋買滿 $100 (折扣後)

Now E 即請你一個月任睇 過萬小時電影劇集

由歐美話題劇集, 熱門亞洲電影至本地綜藝, 通通有齊!

無續約束縛, 一個帳戶兩個人同時睇

隨時隨地, 想點睇就點睇!

即按以下「立即換領」鍵 開始任睇!

條款及條件:

1. 「Now E 免費1個月任睇綜合娛樂組合」優惠推廣期由2020年8月17日至9月13日(包括首尾兩日)。

2. 此優惠只適用於Now E 新客户(「合資格客戶」)。

3. 合資格客户使用折扣券成功啟動「Now E 免費1個月任睇綜合娛樂組合」優惠 (「優惠」)後,便可於 「Now E」 應用程式、 「Now E」 網頁 www.nowe.com 或Now E Android TV 盒免費收看 HBO GO、 Now 爆谷、 MOViE MOViE PLAY 、Viu、 ViuTV、 Now 新聞台、 Now 財經台及Now直播台的節目內容。

4. 合資格客户必須於2020年9月30日或之前使用折扣券啟動此優惠,逾期無效。 此優惠於啟動後 30 日內有效(「有效期」)。

5. 此優惠有效期屆滿後,客户同意繼續訂購「Now E 綜合娛樂組合」(「此組合」),此組合月費為港幣$78,費用將會從客户已設定及儲存的信用卡帳戶收取。如客户不欲訂購此組合,必須於此優惠有效期屆滿前取消此組合服務。每個折扣券代碼只限使用一次。

6. 電訊盈科媒體有限公司(「電訊盈科」)不會就任何優惠或折扣券代碼失效、 遺失或節目或球賽延誤、 停賽等負責。此折扣券代碼不可以換領現金, 並不得退還及轉售, 如有任何損毀亦不獲補發。此優惠、 折扣券代碼及 「Now E」 服務由電訊盈科提供。 如就此優惠、 折扣券代碼或 「Now E」 服務有任何爭議, 電訊盈科將有最終決定權。通過此優惠收看的所有節目內容只供合資格客户在香港的私人住宅觀看,不得作任何公開或商業用途放映或播放。支援之裝置包括智能手機 (iOS 11 或以上 / Android 8 或以上)、平板電腦 (iOS 11 或以上 / Android 8 或以上)、 個人電腦(建議瀏覽器: Chrome及Safari)及 Now E Android TV 盒。最終支援要求以 Now E 網頁 www.nowe.com 為準。

7. 客戶啟動此優惠即表示已閱讀並同意接受「Now E條款及條件」 、 「Now E Android TV盒使用條款及條件」及「Now E用戶須知」約束。詳情請閱覽 www.nowe.com/tnc/service、 www.nowe.com/tnc/tvbox 及 https://www.nowe.com/help/thingstoknow。如中英文條款有所差異,有差異之部分一概以英文版本為準。

8. HBO GO 建議零售價為每月港幣$68。