Talk & Golf 2
《寶馬香港呈獻:Talk & Golf 2》,邀請多位本地職業高爾夫球手及來自不同領域的愛好者,於節目中分享他們堅毅不屈的故事,一起深入認識這項運動。 更多
下架日期
2024年12月31日
聲道
粵語
片長
15 分鐘
集數
11
節目級別
I
 • E11
  許龍一

  NA

 • E10
  鄧梓峰

  NA

 • E9
  林國誠

  NA

 • E8
  區瑞強

  NA

 • E7
  郭永亮

  NA

 • E6
  伍城鋒

  NA

 • E5
  雷雄德博士/李粵閩博士

  NA

 • E4
  馬時亨

  NA

 • E3
  陳芷澄

  NA

 • E2
  林健鋒

  NA

 • E1
  張雄熙

  NA